Claudicatio specialisatie

Verschillende verzekeringen, waaronder Zorg en Zekerheid, hebben een gunstiger declaratie regeling wanneer u zich met claudicatio klachten wendt tot een claudicatiotherapeu.