Algemene informatie

Eerste afspraak:

U kunt bij ons zowel met als zonder verwijzing van een arts terecht voor behandeling.

Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken tijdens de vermelde openingstijden.

Bij de eerste behandeling gelieve u uw verzekeringspas, legitimatie en eventuele

verwijzing mee te nemen.

Ook is het voor uw eigen hygiëne prettig om een handdoek mee te nemen.

De eerste keer zult u na de anamnese onderzocht worden en zullen we gezamenlijk het

behandelplan bespreken. Dit zal, afhankelijk van de klacht, 30 tot 45 minuten in beslag nemen.

 

Kwaliteit:

Om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen staan wij ingeschreven bij het

kwaliteitsregister van het KNGF en in het BIG-register.

Hiertoe moeten wij regelmatig bijscholing volgen.

 

Eigendommen:

De praktijk neemt geen enkele verantwoording voor vermissing van uw spullen.

Laat waardevolle bezittingen liever thuis.

 

Waarneming:

Bij afwezigheid van uw therapeut zullen wij in onderling overleg naar een passende

oplossing zoeken, meestal in de vorm van een waarnemend therapeut, die uiteraard

volledig is geïnformeerd over de gevolgde behandeling.

 

Privacyregelement:

In onze praktijk is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing evenals

het privacy reglement van het KNGF.

U heeft altijd recht op inzage in, of vernietiging van uw dossier, en wij zullen uitsluitend

informatie aan derden verstrekken na uw toestemming.