Sportfysiotherapie

Wat houdt sportfysiotherapie in?

Sportfysiotherapie is een verbijzondering waarvoor je als allround fysiotherapeut een opleiding kunt volgen. Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om sporters met raad en daad bij te staan. Uiteraard neemt het behandelen van sportblessures een groot deel van de tijd in beslag, maar de kennis van de sportfysiotherapeut reikt veel verder dan alleen behandelen.

  • Sporters die juist geen blessure willen oplopen kunnen ook heel goed hier terecht, daar de sportft. bij uitstek de aangewezen persoon is voor het geven van adviezen betreffende:
  • preventie: zowel om blessures te voorkomen als het aanraden van bepaalde sporten om gezondheids klachten te voorkomen.
  • het starten met sportactiviteiten: voor de eerste keer of na een blessure.
  • sportschoenen cq. –kleding: blessures kunnen ontstaan door verkeerd schoeisel en verschillende ondergronden vereisen de juiste schoenen.
  • trainingsadvies: om bijvoorbeeld naar een bepaald doel toe te werken.

    Een behandeling zal altijd vooraf gegaan worden door een onderzoek, waarbij het van groot belang is om te proberen de oorzaak van de blessure te achterhalen om herhaling te voorkomen.

    Uiteraard kunnen niet alleen sporters bij de sportfysiotherapeut terecht, maar eigenlijk iedereen die op wat voor manier dan ook actief bezig is (en dat moeten we allemaal). Dus ook degene die iedere dag een half uurtje fietst of wandelt.