Vergoedingen

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, maar fysiotherapie wordt vergoed

vanuit de aanvullende verzekering. Bij een chronische aandoening gaan de eerste

20 behandeling ook ten koste van de aanvullende verzekering, en de vervolgbehandelingen

worden dan vanuit de basisverzekering vergoed. U moet dus goed informeren of u op de

juiste manier bent verzekerd om voor vergoeding in aanmerking te komen. Is dit niet het

geval dan ontvangt u van ons een nota.